Välkommen till Svartå

Svartå IF

Idrottsföreningen Svartå IF är del av en levande byggd som verkar för Svartå.

I föreningen arbetar vi medlemmar ideellt och bedriver våran verksamhet med hjälp av medlemsintäkter, sponsorer, bidrag, gåvor mm.  Idrottsföreningen har egen anläggning i form av gräsplaner ett elljuspår är nu klart för skidåkning & löpning. Klubbstugan är belägen vid Hyttvallen, om du är intresserad av att hyra anläggningen eller delar av den så finns det en prislista. Ett utegym finns för användning på anläggningen.


Varje år ordnar Svartå IF Svartåloppet som är en löpartävling som
är öppen för alla åldrar, ett annat arrangemang är Svartåtrampet.

Vid fotbollsplanen så finns det vintertid en belyst pulkabacke och runt Lillbjörken finns det en preparerad led för promenader eller löpträning, leden utgår från parkeringen vid klubbstugan.

Svartå IF arrangerar löpande olika aktiviteter för ett aktivare Svartå.


Om Ni inte är medlemmar så passa på och bli det nu!

100 kr för barn/ungdomar t.om. 17 år
200 kr för vuxna
400 kr för familj inkl barn under 18 år
150 kr för pensionärer

 

Betala till pg konto 379960-8 eller Swish 123-122 71 23

Skriv namn, adress och personnr. (Räcker med de 6 första siffrorna)
För familjemedlemskap vill vi ha personnummer på alla i familjen !

Om det inte ryms på inbetalningen så mejla personuppgifterna när ni betalt till svarta1933@live.se
Behöver du en inbetalningsavi så kontaktar du föreningen.

Observera att vi tyvärr inte har möjlighet att skicka ut medlemsintyg till föreningens medlemmar.


I och med införandet av GDPR (General Data Protection Regulation) 25 maj, som ersätter tidigare PUL (personuppgiftslagen), vill vi informera våra medlemmar om vad som gäller.
När du tecknar dig för medlemskap i Svartå IF godkänner du att föreningen förtecknar ditt namn och personnummer samt adress i ett medlemsregister. Medlemsregistret används vidare för årliga ansökningar om kommunalt bidrag samt LOK-stöd och rapportering till respektive förbund föreningen är medlem i. Svartå IF förbinder sig att behandla personuppgifterna på ett säkert sätt och inte dela dem vidare till andra än ovan angivet.
Om du som medlem inte samtycker till detta är du välkommen att höra av dig till föreningen för åtgärd.

Svartå IF
Hyttvallen

693 73 Svartå


Kontakt
Lennart Roos
tfn 073 997 05 20 (kl 13-19)

pg konto 379960-8

Swish 123-122 71 23

org nr: 876400-5909

e-post svarta1933@live.se
Posta gärna förslag & synpunkter


Styrelsen Svartå IF

Ordf.         Lennart Roos
vice ordf.     Roger Karlsson
Kassör         Lone Atterstig
Ledamot       Bengt Andersson
Ledamot       Selim Kramle
Ledamot       Anders Birath

Ledamot       Marina Lichterman
Suppleant   Max Gunnarsson
S
uppleant   Henrik Gustavsson


Svartå IF Buff 100 kr