Välkommen till Svartå

Välkommen till Svartå

Svartå, är en liten ort som tillhör Degerfors kommun och ligger i västra Närke ca 8 mil från Karlstad och ca 5 mil från Örebro. Svartå är idylliskt beläget mellan sjöarna Storbjörken och Lillbjörken. Samhället har idag ca 500 innevånare och en mängd företag.
Mer om ortens brukshistoria från 1600-talet finns på hembygdsgården. Idag hittar du elljusspår med skidspår, fiskevatten, konferenslokaler, museum, hantverk och de två stora evenemangen Svartåloppet och Svartåträffen på orten.


Temperatur just nu i Svartå.

Aktuellt

6 juni kl 15.00 Nationaldagsfirande på Slottet.

Veckans bild

En bild från Slotttet - stämplar från Svartå bruk.

Information & nyheter

Stora träd i området - Linden

Intill torpet Koltorp kan man beskåda en fin och stor lind, det är långt ifrån något rekordexemplar men för att vara i närområdet med sitt aktiva skogsbruk så imponerar trädet med sina 540cm i omkrets. De största lindarna i Sverige har en omkrets på drygt 700cm.

 "Linden var förr en viktig källa för bast till korgar och mattor samt till ombindning inom trädgårdsmästeri. Därav bäste, som dialektalt namn på lind. Bin och andra insekter besöker gärna blommorna, som ger rikligt med nektar, så rikligt att den kan droppa ut, innan insekterna hunnit förse sig. Av denna anledning ska man inte parkera sin bil under en blommande lind, då annars tak och motorhuv kan bli helt nedkladdat. Ibland är dock kladdet s k honungsdagg utsöndrat av bladlöss m fl, som också dväljs bland lindblommorna.

Enligt folklig tradition gäller att vattnet blivit tillräckligt varmt för friluftbad, när linden blommar. "

90r2PNG

Forts från del1/

De sedvanliga lördagsslagsmålen avtog och upphörde, likaså var det med brännvins superiet och öldrickandet. Det passade ej goda idrottsmän att uppträda skränigt och bråkigt på bruksgator och marknadsplatser. Den idrottsintresserade ungdomen satte så att säga sin prägel på samhället och att det blev till det bättre lär väl ingen bestrida. Bland pionjärerna för detta företag, alla andra att förtiga, vill vi särskilt nämna: Friden Karlsson, Fritz Karlsson, David Nordström, Ernst Mörk, Johan Kolmodin, Karl Nordström, Otto Moström, Valde Broman, Oskar Eriksson, Gideon Forslund, Carl Winroth, Karl Arnesen, "Slipare-Kalle", Oskar Nordström, Edvin Strömkvist, Alvar Karlsson, Teodor Karlsson, Gustav Gröning.

Som det på den tiden fanns flera goda löparförmågor på Svartå bland dem Ernst Mörk och Karl Nordström anordnades det då och då löptävlingar.
En mycket populär tävling var den s k "Runt Medskog" en slinga på ca 2,5 km. En liten historia från den tävling- en må tillåtas:
En ingenjör vid Svartå, som var en mycket god löpare, startade som N:r 1.
Ledde fältet vid gården Medskog (halvvägs). Där blev han emellertid hejdad av gårdens arrendator som hade något på hjärtat. Artig och tillmötesgående som ingenjören alltid var, stannade han för att höra hur det var. När dock den ene löparen efter den andre började passera blev han dock orolig och yttrade: "Nej huggarn" Dä hör går inte an. Jag får lov att ge mej iväg, "Ja ä nämligen mä å tävlar". Hur slutplaceringen blev för den artige ingenjören förmäler icke historien.

Boken Finnarna i Kilsbergen berättar om de finska bosättningarna i vårt område.

"Filip Jönsson tog upp torpet senast i början på 1650-talet.
Bosättningen blev skattlagd 1658 till ¼-dels kronohemman och skulle betala fem lispund osmundsjärn. Filip överlät torpet till sonen Olof som var bosatt där fram till 1656.
Efter 1656 är den nämnde Olof Filipsson försvunnen. Han kan vara en av de finnar som vid mitten av 1650-talet hade emigrerat till Nya Sverige.

Efter Olofs avflyttning från Svartviken är Arvid skriven där. En annan son till Filip var troligen Jöns Filipsson som var bosatt i Norra Ölsboda. Han hade inkvarterat den ökände Bertil Pålsson en sommar. Han var på rymmen från rättvisan och sin hustru Karin Persdotter
i Römossen och umgicks då med en annan kvinna.
Pål Filipsson i Ödetorp och Ellika Filipsdotter kan också ha varit Filip Jönssons barn.
Torpet Svartviken kan inte lokaliseras på nuvarande kartor."

Får man gissa så låg torpet ungefär här, det mesta tyder på att Svartviken inte är dagens Smedängen utan var ett eget torp.
Nästa vecka tar vi en titt på resan till Nya Sverige.

Karta trolig platsPNG

På Erika’s salong rullar det på för fullt, så passa på att säkra er tid innan semestern för det börjar att bli knapert med tider. Salongen har stängt 5/7-6/8 & öppnar åter upp måndag 7/8.
Aktuella öppettider finns på dörren för de som inte har FB el Instagram där man även kan följa salongen. Telia har inte längre den tjänsten med telsvar på fast telefon så därav så fungerar inte den längre.
Mvh Erika