Här kan du följa bygget allt eftersom det fortgår.
Bygget är ett samprojekt mellan Utvecklingsgruppen
och Svartå IF. Vi som bygger är Leif Nylén, Egon Jansson, Morgan Gustafsson & Sune Karlsson.

Vi sponsrar vindskyddet vid pulkabacken med 600 kr.

Peter Svensson                   Thommy Englund  
Lone Atterstig                     Bo Danielsson
Pelle Medskog Gård         Alf Karlsson
Pär Karlsson                        Staffan Thor        
Andreas Adamsson            Jonas Andersson
Birgit Johansson                 Sofie Gustavsson
Lennart Åberg                    Martin Ekström
Alf Olsson                             Siv Skagerkvist
Åke Atterstig                       Anita Birath
Nellie Laine                         Lena Littorin    
Anne Karlsson                    Leif Fredriksson
Elisabeth Adamsson        Kristina Svensson
Johnny Svensson               Maritha Eriksson
Kristina Spånbo                 Leif Gunnarsson
Monica Gunnarsson        Anna-Greta Gustavsson  
Linnea Birath                     Martin Birath
Linnea Hansson                 Douglas Zigher

Sponsorer till klubben

Sponsorer till klubben .

Sponsorer till klubben