Historien bakom

SVARTÅ HEMBYGDSFÖRENING

År 1980 samlades en liten skara Svartåbor i skolans matsal för att undersöka intresset för att bilda en hembygdsförening. Beslutet blev positivt och en interimsstyrelse valdes att utarbeta ett förslag till verksamheten i föreningen.

Som den förste ordföranden valdes Nanny Mörk och föreningen kunde starta sin verksamhet i det gamla brukssamhället.

Omgående började sökandet efter en lämplig byggnad som hembygdsgård och ett erbjudande från Hasselfors Bruks AB 1981 att få överta Slottet, den gamla arbetarbostaden byggd i mitten på 1800-talet, som låg intill bruksanläggningarna anammades.

Nu började en arbetsam tid för föreningen. Huset var i mycket dåligt skick och många Svartåbor ruskade på huvudet och befarade att man tagit på sig en uppgift som skulle bli svår att genomföra. Men i föreningen fanns många medlemmar med ett förflutet som hantverkare av olika slag som antog utmaningen.

Fyra år senare var hela huset renoverat och efter många ideella arbetstimmar kunde det invigas av dåvarande landshövdingen Elvy Olsson. Nu hade man också fått sakkunnig hjälp från Länsmuseet att iordningställa bl.a två museilägenheter. ”Gammellägenheten” på Slottet invigdes den 3 december 1983. Det finns en kasettinspelning från invigningen med Elvy Olsson Landshövding, och Rune Runbro från radio Örebro för intresserade att ta del av.

Vi är ett stort Tack skyldiga alla pionjärer i föreningen.
I huset bodde som mest 11 - 12 familjer.

Den gamla hammaren som ursprungligen fanns i smedjan redan 1872 är renoverad flera gånger och flyttades till hembygdsgården 1989.

Uppgift

SVARTÅ HEMBYGDSFÖRENING 

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a genom 

Att befrämja kunskapen om och känlsan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner. 

Att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls och miljöplanering. 

Att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid. 

Att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt att stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling. 

Att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.