Välkommen till Svartå

I och med införandet av GDPR (General Data Protection Regulation) 25 maj, som ersätter tidigare PUL (personuppgiftslagen), vill vi informera våra medlemmar om vad som gäller.
När du tecknar dig för medlemskap i Utvecklingsgruppen godkänner du att föreningen förtecknar ditt namn ett medlemsregister, Utvecklingsgruppen förbinder sig att behandla personuppgifterna i registret på ett säkert sätt och inte dela dem vidare till andra parter.

Personuppgifter som publiceras på hemsidan www.svarta.nu samt i infobladet Svartå.brevlåda publiceras efter samtycke med berörd person.
Inkomna personuppgifter från övriga parter som medverkar i infobladet eller på hemsidan utöver Utvecklingsgruppen ansvarar respektive part för att laglig grund (samtycke) finns innan publicering. Utvecklingsgruppen förbinder sig att behandla inkomna personuppgifter på ett säkert sätt och använda dom enbart till det specifikt ämnade ändamålet.

För att rätta felaktiga eller radera personuppgifter tar du kontakt med föreningen via befintliga kontaktuppgifter för åtgärd.

/Svartå Utvecklingsgrupp                                                               datum 20181128


Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en människa,
direkt eller indirekt.

Exempel:
namn
adress och e-postadress
telefonnummer
personnummer
foton.

Mer information & vägledning för dataskyddsförordningen gällande föreningar
hittar du på
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/