SVARTÅ IDROTTSFÖRNING ÄR ANSLUTEN TILL RIKSIDROTTSFÖRBUNDET OCH FÖRSÄKRAD GENOM RF:S GRUND- OCH KOMPLETTERINGSFÖRSÄKRING.

Riksidrottsförbundet(RF) är idrottens samlade organisation där ca 70 st specialförbund ingår

(Bl.a. Svenska Skidförbundet och Friidrottsförbundet). Genom att Svartå Idrottsförening är ansluten till något av specialförbunden är man också ansluten till Riksidrottsförbundet där RF:s Grundförsäkring hos Folksam ingår.  RF:s Grundförsäkring är bl.a. en Ansvarsförsäkring och där ledare, funktionärer och domare är Olycksfall- och Krisförsäkrade.

MEDLEMMAR I SVARTÅ IDROTTSFÖRNING ÄR OLYCKSFALLSFÖRSÄKRADE.

Svartå IF:s medlemmar är försäkrade genom de förbund föreningen är ansluten till (se nedan).

Föreningen har även tecknat en kompletterande olycksfallsförsäkring för de medlemmar som

är aktiva i andra idrotter såsom innebandy och andra lagidrotter inom motionsverksamhet.

Medlemmar under 16 år är försäkrade i nedanstående förbund utan att vara licensierade.

SVARTÅ IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMMAR HAR IDAG.

1. Svenska Skidförbundets                                         - Folksam Försäkringsnummer K62450

2. Svenska Friidrottsförbundets                                 - Folksam Försäkringsnummer K64640

3. Kompletterande olycksfallsförsäkring                   - Folksam Försäkringsnummer K64600

Medlemmar tar själva kontakt med Folksam vid olycksfall och driver ärendet.

Kontaktperson i Svartå idrottsförening är Lennart Roos.

ÅRSAVGIFTER.

1. Svenska Skidförbundet 2700 kr Licens ingår för samtliga medlemmar.

2. Svenska Friidrottsförbundet 1800 kr Licens ingår för samtliga medlemmar.

3. Kompl. Olycksfallsförsäkring 2640 kr för aktivitet i föreningen.