Välkommen till Svartå

Uthyrning av anläggningen Hyttvallen.

På anläggningen finns klubbstuga med bastu, elljusspår & fotbollsplan.
Uthyrning sker i första hand till medlemmar.
Standard medlemsuthyrning inkl. bastu                    250 kr.
Idrottsliga aktiviteter                             -  pris via överenskommelse.
Övrig uthyrning till icke medlemmar - sker via överenskommelse.

Kontakta Lennart Roos 073-997 05 20
Regler
1. För att få hyra lokalerna måste man vara myndig.
2. Bokning  ska ske minst tre dagar i förväg
3. Betalning sker i samband med bokning

4. Hyrestagaren lämnar lokalen/anläggningen i städat skick.
5. Svartå IF förbehåller sig rätten att neka uthyrning.