Vindskyddet

Takpappen är på och vindskyddet är nu klart, målningen återstår den tar Svartå IF hand om.