Vindkraftsparken krymper.

Planerna på den norra delen av parken närmast Svartå skrotas, mer info hittar du under Om Svartå/Vindkraft