Vildsvinsnytt

Under dagens jakt strax öster om Lillbjörken sköts två grisar, nästa helg planeras ny jakt om vädret tillåter.