Vattenrapport

Under rubriken "vad är på gång" hittar du framöver aktuell vattenivå för Storbjörken. Dagens avläsning visade 93.04 möh och nivån ska hålla sig under 93.25 möh enligt regelverket. När kraftstationen kör på högvarv som nu passerar 2 kubik vatten/sek ytterligare ca 5-6 kubik/sek släpps förbi stationen till Lillbjörken via "kungsådern" vilket har sänkt vattennivån sen förra veckan. Vid Hasselfors släpps ca 15 kubik/sek förbi kraftstationen för att hålla Toften under kontroll.
Då det är mycket vatten i hela systemet till Örebro och alla luckor är öppna så får vi avvakta vad vädergudarna har på gång. Kan tilläggas at Lillbjörken inte är reglerad så den har inga min/max gränser.