Vattennivå info del 2

Nästa vecka kommer Storbjörken att sänkas ytterligare 30cm till ca 92,10.  Anledningen är brist på vatten nedströms och att säkra dricksvatten till Örebroarna, enligt uppgift är sänkningen beordrad av Länsstyrelsen.