Vattenläcka del4

Från Degerfors.se
Uppdaterad 2016-02-03.
Just nu är det en vattenläcka i Svartå. Det finns en tankbil med vatten uppställd vid Svartå skola för de fastigheter som fortfarande saknar vatten.
Området där vattenläckan är har ännu inte identifierats. Arbete med att identifiera området för vattenläckan pågår. Under de tider när reparationsarbetet sker kommer det att bli tillfälliga avbrott på vattenleveranserna.
Uppstår det problem kontakta växeln på 0586-481 00. Efter kontorstid kontakta VA-jouren på telefonnummer 0586-636 00.