Vattenläcka del2

Från Degerfors.se

 Just nu är det en vattenläcka i Svartå. Området där vattenläckan är har identifierats. Reparation är planerad på tisdag 2/2.
Under de tider när reparationsarbetet sker kommer det att bli tillfälliga avbrott på vattenleveranserna. Information till berörda fastigheterna kommer att lämnas under måndagen 1/2.
Uppstår det problem efter kontorstid kontakta VA-jouren på telefonnummer 0586-636 00.