Varm augusti

Medelltemp på 16.2° för augusti månad, (2017 14.8° samt 2016 15.0°)