Vårstädning i GamlaParken

Några bilder från förmiddagen, den stora uppslutning gjorde att mycket blev gjort fyra brasor som eldade ris och pinnar. Det röjdes och gammalt skrot samlades upp för senare transport till till kommunens containrar, en trappa såg dagens ljus. Kul att det t.o.m. kommer boende från Degerfors som vill hjälpa till att hålla fint i vår lilla oas.
Det som händer härnäst är att broarna med träräcke kommer att breddas, även en av dom små broarna kommer göras om.
Tack för idag
/Parkens Vänner


FIka dax