Vårmötet i Åtorp

Vårmötet mellan Utvecklingsgrupperna och kommunen var som brukligt på Bygdegården i Åtorp, där gamla och nya frågor fördes fram och stämdes av. För Svartås del så framfördes bl.a frågorna om trafiken, farthinder, belysning, fiber till industriområdet, hjärtstartare, röjning med mera.. Vi fick också information om att kommunen har bokat en maskin i maj månad för att påbörja rivningen av hyttpipan. 
/Utvecklingsgruppen