Vårdbussen fyller 1år 1okt

Tårta och besök av Regionstyrelsens ordförande i Vävstugan.