Vädervarning

Oväder på väg..

Örebro län
Orange varning
Vind i kombination med snöfall
Händelsebeskrivning: Kraftigt snöfall och frisk vind ger risk för begränsad framkomlighet.
Var: Nordligaste delen av Södermanlands län, Örebro län, Västmanlands län, Stockholms län, Uppsala län

Hur kan det påverka mig: Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar. Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

Vad händer: Ett djupt lågtryck passerar österut och ger tidvis kraftigt snöfall. Under måndagen rejält blåsigt med hårda ostliga vindbyar, på eftermiddagen vridande till nordost eller nord. Måndag eftermiddag kan det tillfälligt vara en del regn över sydostligaste delen av området. Snömängderna är något osäkra men uppskattas i norra delen av Stockholms län till mellan 15 och 20 cm, i övrigt mest mellan 15 och 25 cm, i södra Örebro län möjligen upp mot 30 cm.
Gäller fr.o.m.
Imorgon 00:00