Utvecklingsgruppens årsmöte 2016

Verksamhetsplan för 2016 & berättelse för 2015 hittar du här och snart hittar du protokoll och övriga handligar från årsmötet på samma sida.
Är du nyfiken på hur styrelsen ser ut för 2016 så blev följande ledamöter valda.

Lennart Roos
Marjo Välimaa
Leif Nylen
Stefan Fejes
Ingela Landin
Leif Gunnarsson

Ersättare
Thommy Englund
Göran Atterstig
Tina Eriksson