Utvecklingsgruppen meddelar

Logga HammarenJPG
Trafikverkets asfalteringsarbete på orten har bl.a. inneburit att trafikrytmen störts och kreativa ”schaffisar” av tunga fordon tagit genväg via Idrottsvägen- Medskogsvägen och ut på Letstigen och skapat oro och ökat olycksfallsrisken.
Vi har fått synpunkter på lämpligheten och kontaktat Trafikverkets projektledare som meddelar att arbetet är inne i en fas så problemet sannolikt är borta.
Om problemet återuppstår är du välkommen att kontakta Stefan Fejes så meddelar han Trafikverket.

Styrelsen
Svartå utvecklingsgrupp