Utvärdering av Svartåloppet på onsdag


Nu är det  bokat på Svartå Herrgård den 25 September för utvärdering och mat. Vi träffas på parkeringen i god tid till utvärderingen som hålls på villan mellan ca. 18-19. Sedan blir det mat på herrgården. Hjälp till att sprida detta till alla som hjälpt till under Svartåloppet, arbetsdagarna vi haft vid klubbstugan och övriga som ställt upp för föreningen.
Anmälan sker till mig på mail (andreas.adamsson@telia.com), sms (070- 2101141) eller annat lämpligt sätt senast idag  23/9.