Utegymmet växer

De två nya stationerna i utegymmet är nu färdiga att användas enligt anvisning.