Uppdatering Posten + Skrivelse

En protestskrivelse har skickats till ansvarig på posten och ett möte kommer att ske

1 oktober i kommunhuset med representanter från Svartå, kommunen, politiker

& posten.