Uppdatering affären

Nu när ägarfrågan är utrett så finns det förhoppning om att den inom kort ska kunna öppna igen.