Trafiknytt.

Nu verkar arbetet på E18 var klart och trafiken genom Svartå kan återgå till normalt flöde.