Träff med Sveaskog

Idag var Charlotte Uddén från Sveaskog på besök för syna några områden som Utvecklingsgruppen tycker skulle vara intressanta för röjning/gallring.
För frågor eller synpunkter kontaktar du Stefan F på tfn 0739204078

På denna externa sida kan du zooma in Svartå och se Sveaskogs markinnehav.