Träff med Marjo Koivumaa

Utvecklingsgruppens styrelse har bjudit in och träffat kommunens nya socialchef Marjo Koivumaa. Stefan Fejes guidade henne på orten och berättade om styrelsens arbete, föreningarna, företagen, ideella insatser och annat väsentligt för ett fortsatt samarbete.