Trädfällning i backen

Det kommer att öppnas upp i backen nedanför slottet & hammaren, drygt tio träd kommer att tas bort.