Tillsnyggade

Boulebanan & rastplatsen krattade och tillsnyggade under påsken för allas trevnad.