Tidningsklipp från 1890-1897

Ska man utgå från tidningsartiklar så är tidsperioden 1890-1897 en händelserik  period i Svartås historia. Tre namn som återkommer och ofta nämns i samband med Svartå i tidningarna är Folkskollärare K.J Lindgren, Bruksförvaltare K.J Kjellmark och Friherre Lejonhjelm.

Klippen läggs ut i kronologisk ordning där små & stora saker behandlas.
Vi börjar med en investering på bruket.


18900109