Tidig boplats

Några kilometer söder om Svartå ligger en intressant plats där en del fynd har gjorts som pekar på en boplats från 6000-8000 år f.Kr.
Spännande, vad mer gömmer sig i närområdet?

Från Fornsök
"Boplats, osäker utbredning, minst ca 20x16 m (NV-SÖ). Inom området påträffades i provgropar enstaka redskap av flinta och bergart (asktuff och pegmatit?). Fyndtyperna samt höjden över havet ger fynden en ungefärlig datering till tidigmesolitikum. Framkom i samband med arkeologisk utredning 2013."