Temperatur mars

Medeltemperaturen för mars blev 2.0º vilket var varmare än 2018.
2019      2.0º
2018     -2.5º
2017       2.2º
2016      2.4º