Temperatur februari 2024

temp feb24PNG
Månadens medeltemperatur slutade på -0.6° vilket verkar ganska normalt jämfört med tidigare år.

2024   -0.6°
2023   -0.4°  
2022     0.3°
2021   -4.8°
2020     1.9°
2019     1.0°
2018   -4.4°
2017   -0.9º
2016   -0.7°