Swishkampanj GamlaParken 2022

96802562-pDkvIjpg

Aldrig har väl stigarna i GamlaParken varit så vältrampade som nu, vilket tyder på att området är uppskattat att ströva i. Det senaste året har broar breddats och byggts, figurerna har kommit på plats med en invigning. Gammalt skrot och skräp som inte hör hemma i området har gått till grovsoporna, holkar har satts upp, gångarna klipptes och sly röjdes. Grillplatsen fick ett smakfullt vedförråd

Framöver är ambitionen att fler fasta sittbänkar dyker upp på strategiska ställen, den inre vattenspegeln återskapas och att vi får in mer vatten i parken så det blir mer rörelse i bäckarna och bättre cirkulation i systemet.

Om du uppskattar arbetet och vill vara med att utveckla området så skänk ett litet bidrag via Svartå IF på
Swish 123 - 122 71 23 märk med Parken.

Ett stort tack till er som redan har inkommit med ett bidrag och visat uppskattning!

/Parkens Vänner