Svartå informationsblad upphör.

Till annonsörer i Svartå Informationsblad

På grund av materialbrist så är det svårt att få tillräckligt med underlag till ett läsvärt Informationsblad.
Därför har vi beslutat att inte dela ut bladet i brevlådan utan visa era annonser på hemsidans första sida och även en egen sida med alla annonser.
se www.svarta.nu
På förstasidan kommer EN annons i taget att visas och det innebär att din annons visas var 6:e vecka om alla väljer att vara med.
Om du är missnöjd med denna lösning kan du få hälften av annonspengarna tillbaka, med då kommer din annons inte att finnas med på hemsidan.

Hör ni inte av er till oss anser vi att ni vill vara med på hemsidan, i annat fall mejlar ni till svartaug@live.se för återbetalning.

Vi hoppas på överseende med den här lösningen.

Med vänlig hälsning

____________________
SVARTÅ
UTVECKLINGSGRUPP