Svartå Infoblad nr2

Nummer 2 finns att

läsa eller att ladda ner här.

Vill du få med en text från din förening till infobladet så lämna texten till

Anette Jansson innan nästa stoppdatum.

Stoppdatumen bestäms på föreningsträffarna och går att läsa i

minnesanteckningarna från träffarna under Föreningar/Utvecklingsgruppen/Mötesprotokoll