Svartå IF - hur det startade del 9

Vi fortsätter med texten från 1953.

90r2PNG
Arbetet blev också helt hastigt avbrutet och ett nytt sökande efter lämpligt område begynte. Efter mycket om och men och efter granskning av flera olika förslag blev det slutligen bestämt att idrottsplatsen skulle förläggas till den plats (en knapp km söder om Svartå Bruk intill den s k Julövägen) där den idag sedan 2,5 år ligger färdig för fotboll och där tre somrars seriespel bedrivits. Ännu är ju mycket ogjort innan den kan invigas som fullt färdig. Det fattas ju ännu löparbanor, åskådarläktare, sittplatser, stängsel och parkeringsplatser m m som hör till en modern idrottsborg.

Förberedelserna för idrottsplatsens byggande voro i stort sett klara år 1946. År 1947 planerades idrottsplatsen. Till detta arbete användes en bandtraktor av caterpillertyp. Detta arbete gick helt i Hasselfors Bruks regi. År 1948 dränerades idrottsplatsen varvid 700 löpmeter täckdikningsrör nedlades, uppsamlingsbrunn ordnades. Vidare finplanerades planen varvid ca 250 m3 skogs och dyjord samt ca 950 m3 matjord åtgick.
Vidare uppsattes ett enkelt staket runt området. Det kan noteras att för arbetets bedrivande under detta år erhölls från Kvistbro kommun 2000 kr. Från Hasselfors Bruks AB 3036 kr. Svartå IF bidrog med 500 kr och dessutom utfördes av föreningens medlemmar ca 600 frivilliga arbetstimmar.

Våren 1949 visade det sig att ett omfattande arbete måste göras för att komplettera planeringen. Den utplanerade jorden hade ju som det heter "satt sig" efter vinterns påfrestningar och många ojämn heter måste justeras. Även så måste dräneringen kompletteras. Men så randades slutligen den dag (och det var själva midsommarafton) då planen kunde besås. 250 kg gräsfrö gick åt och sådden lyckades fint. Skriv upp att Lundin & Comp. Kände sig belåtna efter fullbordat värv. År 1950 blev ett märkesår för SIF så tillvida att för första gången på många år seriespelet i fotboll kunde återupptagas.

forts nästa sön