Svartå IF - hur det startade del 3

90r2PNG

Som synes har idrotten i Svartå betydligt äldre anor än 90år och intresset har i flydda tider varit väl så stort som det nu är.
Den idrott som bedrevs var ju i huvudsak fotboll men även andra grenar av allmän idrott utövades. Som fotbollsspelare gjorde sig Svartå-pojkarna mest kända rätt långt utom samhällets gränser. Föregångare till Vulkanlaget i Degerfors fick bland andra se sig slagna av det hårdföra Svartålaget.
Bland andra säkra "bollirare" från Svartå vill vi särskilt nämna:
Karl Karlsson (Kalle Slipare), Valde Broman, Friden Karlsson, Ernst Mörk, Oskar Eriksson, Gideon Forslund, Fritz Karlsson (Fritz i Kvarntorp), Carl Winroth, Hugo Mörk, Johan Kolmodin, Otto Moström, Einar Thunborg, Ture Öhrman, Nils Karlsson, Valter Dimberg, Karl Nilsson, Gösta Nilsson, Uno Dimberg, Elof Gröning, Östen Karlsson, Karl Gröning, Sigurd Danielsson, Erik Nordström, Ingemar Edman, Erik Jansson, Bertil Damberg, Ragnar Hallberg, John Fredriksson, Sven Persson, Arne Johansson, Lage Andersson, med flera förmågor.

Som det så ofta går slappnade intresset av så småningom. Allt efter som de gamla kämparna måste lägga upp blev det allt svårare att rekrytera nya förmågor.  Seriespelandet var ju ännu i sin linda och hade ej nått fram till Svartå. Pengar till nödig utrustning fattades och framför allt saknades lämplig ledare. Om någon av Elof Ericssons eller Anton Johanssons typ haft sina bopålar i Svartå har nog utvecklingen blivit annorlunda.