Svartå Herrgård byter ägare Update

Förra veckan såldes Herrgården och
ny ägare är Örebro företaget KPDB
Enligt dagens artikel i Kuriren så är planerna hemliga och verksamheten drar igång i sommar, vilket kanske tyder på en annan verksamhet än vad som först angavs.