Svartå företagsby

Kanske dags att uppdatera eller avveckla den nu ganska inaktuella tavlan?