Storbjörkens stenar

Några fler bilder från Storbjörkens rekordlåga vattennivån
hittar du här