Stopp 13

Resan går över Lillån  Järnvägsbron Ljungstorp