Sponsorer sökes till föräldrarföreningen

Kostnaden för att ha bankgiro är 600 SEK. Denna avgift är betungande för en förening av Svartå Föräldraförenings storlek. Vi hoppas därför att vi kan bli sponsrade med denna avgift.

Betala in valfri summa till vårt bankgiro skriv in namn på sponsor i meddelandet.

Bankgiro: 268-8208  (Svartå Föräldraförening)