Smederna i bruksparken

Statyn "Hasselforssmederna" i bruksparken Hasselfors avtäcktes i samband med brukets 300års jubileum 1965, skulptör Runo Lette