Sista besöket

Idag var åter Region Örebros mobila hälsomottagning på besök i Svartå, dagens besök blir det sista då den mobila enheten läggs ner 1 jan 2020 pga besparingar.
Mer info om det här