Siktförbättring

Under gårdagen röjde och siktförbättrade Tobias Nordin från kommunen övergången till skolan, likaså fick utfarten från bostadsområdet ut på 204an bättre sikt då sly och vass togs bort.