Samverkan

En samverkan med Emil Kåbergs stödboende och Svartå IF har påbörjats där de boende varje måndag avsynar elljusspåret, grillplatsen och resten av anläggning att det ser snyggt ut och tar bort skräp som hamnat fel. Gräsklippning står eventuellt på tur som nästa steg.