Sångsvan


Foto Fredrik Jansson

Ett mäktig och kärt vårtecken i vårt område, sångsvanen känner du främst igen på den gula näbben och dess trumpetande sång medans knölsvanen har orange näbb och är inte lika ljudlig. Sångsvanen är Norrbottens landskapsfågel och Finlands nationalfågel idag finns det ca 9000 par som häckar i Sverige.
En gammal småländsk vidskepelse sade att om man räknade svanarna i en plog så skulle de råka i oordning.