Sågen från 1600-talet

Fornsök berättar att nästan 200år innan övre bruket etablerades fanns det verksamhet på området. Sågen verkar vara samtida med hjulkvarnen i GamlaParken.

L2021:2908 Träindustri
Ingen antikvarisk bedömning Publicerad av länsstyrelsen: 2021-06-17
Beskrivning av lämning
Såg, uppgift om. Enligt kartor från år 1674 och framåt har en såg legat ungefär här. Inga synliga rester kunde iakttas.